Μπείτε στο Τμήμα που σας ενδιαφέρει και σημειωστε τους κωδικούς που θέλετε να παραγγείλετε . Μέσα στην Gallery του Τμήματος υπάρχει Link με Φόρμα Παραγγελίας .
1. Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας & Επικοινωνίας2. Τμήμα Γεωγραφίας3. Τμήμα Κοινωνιολογίας4. Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας5. Τμήμα Περιβάλλοντος6. Τμήμα Ωκεανογραφίας & Επιστημών της Θάλασσας